VEIEN ER ÅPNET FRA STEINBRUA TIL STORTÆLA

Veien fra Steinbrua til Stortæla er nå ryddet for siste rester med snø. Vegstandarden er ikke av det aller beste og krever vel litt skånsom bruk de første dagene.

Før pinse vart veien fra Steinbrua til Stortæla tatt opp med maskinkrefter. 

Første del fra Steinbrua til Gammelsetra er, slik vi har fått det fortalt, grei å kjøre på.  Fra Gammelsetra til Stortæla er den mere bløt og gjørmete.

Det skal arrangeres befaring på veien etter siste års strømprosjekt så snart det er mulig.  Senere, rundt midten av juni,  vil vi invitere alle hytteeiere til dugnad.   

Det er fortsatt tidlig vår i Grødalen.  Den siste snøen i dalen forsvant med mildværet før pinse. 

Så nå er det bare å vente på at hvitveisen og løvet spretter fram.

 

 

Flere artikler