STARTSKUDDET GÅR PÅ GJØRA

Det nærmer seg byggestart for Sunndalsporten på Gjøra. I presseoppslag i lokalavisene Aura Avis og Driva 15.9.2010 kan vi lese at startskuddet for byggestart går i slutten av september måned, og målet er at bygget skal stå ferdig 15. juni 2011.

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Sunndalsporten Eiendom AS som vi har lovet å ta inn på nettsiden vår: 

Pressemelding:

Fylket gir 600.000 kroner til Gjøra og Øvre Sunndal og byggingen av Sunndalsporten starter i september

Møre og Romsdal Fylkeskommune gir 600 000 kroner i utviklingsmidler til Gjøra og Øvre Sunndal. Dette er klart samtidig som at styret i Sunndalsporten har vedtatt byggestart av næringsbygget som vil huse butikk, frisør, nasjonalparksenter, bibliotek/informasjonsareal og caféfasiliteter. Nå inviteres folk til å tegne flere aksjer i Sunndalsporten for utvikling av uteområdet, etablere drivstoffanlegg og kjøp av "gammelbutikken" på Gjøra.

Søknaden, som opprinnelig ble sendt kommunal- og regionaldepartementet, er utarbeidet av Gjøra Bygdeutvikling (GBU) i samarbeid med Sunndal kommune og Aktivum Midt-Norge, og favner en bred satsing i bygda. Med satsningsområdene næringsutvikling, reiseliv og fellesgoder, har man som målsetning å etablere Sunndalsporten som signalbygg, skape nye overattingstilbud, samt videreutvikle de eksisterende reiselivsbedriftene i bygda og skape et attraktivt lokalsamfunn.

Sunndalsporten

Byggingen starter etter planen i slutten av september, og Gjøra Bygdeutvikling, som består av alle lag og organisasjoner i Øvre Sunndal, påpeker at mye av satsingen vil handle om å videreutvikle området i og rundt Sunndalsporten, som nå skal bygges ved innfallsporten til Sunndal, Møre og Romsdal fra øst - og en av veiene inn mot Dovrefjell- og Sunndalsfjella nasjonalpark.

Gjøra Bygdeutvikling oppfordrer folk til å investere i sin egen bygd - og det er satt ny tegningsfrist til 30.9. på kjøp av aksjer i Sunndalsporten Eiendom AS, som skal reise næringsbygget. Målet er at det skal stå klart på den ryddede sju måls store tomta på Gjøra til våren 2011. Knappe to millioner kroner i egenkapital, som bygdefolket i hovedsak står bak, er på plass i selskapet. Lånefinansieringen er også på plass, men det er fortsatt ønskelig at folk kjøper aksjer. Dette for å få på plass et drivstoffanlegg og et fint uteområde.

Mer informasjon finner du på www.sunndalsporten.com.

Bredt fokus

Men prosjektsøknaden er bred og styret i GBU lover at det skal holdes fokus på flere hold.

Bygda er attraktiv for folk og flere ønsker å bosette seg her, men med mangel på ledige hus, er dette et naturlig punkt for oss å ta tak i også, mener styret i GBU. Og med de naturressursene og det gode, tørre klimaet i Øvre Sunndal, skulle det definitivt være marked for å jobbe med mer næringsetablering innen turisme, slik det er skissert i søknaden.

Ambisiøst

Søknaden har mange satsningsområder og relativt ambisiøse målsetninger. Foruten å skulle bistå i etableringen av Sunndalsporten, med en rekke tjenestefunksjoner for bygda, og utviklingen av nærbutikken, håper prosjektet å kunne lede til nye bedriftsetableringer, innen både overnatting, servering og guiding relatert til Nasjonalparken og verneområdene omkring. I tillegg vil prosjektet lokke flere til bygda ved å dyrke de kulturelle og sosiale møteplassene som eksisterer, oppgradere idrettsanlegg og skape økte og varierte botilbud.

- Bolyst i praksis!

Fra fylkeshold er det klart at bevilgningen til Gjøra er alt annet enn tilfeldig.

- Skal små lokalsamfunn som Gjøra oppnå utvikling i form av nye bedrifter, flere innbyggere og et bedre servicetilbud, må bygdefolket selv ta tak. Gjøra-samfunnet har gjennom flere år vist mot, engasjement og handlekraft. Med en slik dugnadsånd i bunnen er vi sikre på at de pengene fylkeskommunen investerer i prosjektet vil gi synlige resultat, sier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

- Prosjektet er framtidsrettet, og helt i tråd med mål for Fylkesplanen for Møre og Romsdal. Vi er sikre på at satsinga vil skaffe Gjøra flere innbyggere, og at utvikling av flere reiselivsopplevelser vil gi arbeidsplasser. Dette er bolyst i praksis!  

Full enighet

Og Landstad var ikke alene om å støtte Gjøra.

- Det var full enighet i Nærings- og miljøutvalget om å støtte "No ska vi gjæra Gjøra" med 600 000 kroner. Det viser at engasjementet, og de modige planene for videre arbeid på Gjøra, vekker begeistring. Gjøra kan bli et utstillingsvindu for god bygdeutvikling, som vi vil følge med spenning framover, sier Landstad.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Gunn Signe Aarnes (GBU) 90 566 408 og Anne Gulla Hagen ift Sunndalsporten Eiendom AS 90 520 521.

              --------------------------------------------------------------------------------------- 

Det er prisverdig å se hva Gjøra har greid å gjennomføre så langt. 

Grøa har mistet sin nærbutikk, og vi som bor her, og som har vært avhengig av dette samlingspunktet, må vel være ærlig å si at dette vart et stort tap for lokalsamfunnet.

Vi er ikke de eneste som som har opplevd å miste post og nærbutikk - og vi blir garantert ikke de siste.  Det er derfor av stor betydning at både hytteeiere og andre å  støtter opp om kampen for å redde butikken på Gjøra.  Selv om selve bygget nå er fullfinansiert, er det viktig at det også har en solid økonomisk plattform å stå på for å kunne få etablert drivstoffanlegget og forskjønne uteområdet rundt bygget.

Vår oppfordring blir derfor:  Støtt opp om prosjektet med aksjetegning, og, ikke minst,  bruk  butikken på Gjøra både nå og senere. 

Vi har ikke råd til å miste dette tilbudet.

Fristen for aksjetegning er 30.09.2010.

Aud Lundli

                       --------------------------------------------------------------------------------------

http://www.sunndalsporten.com/

Anne Gulla Hagen | Økonomileder - seksjonsleder eiendom | Sunndal Næringsselskap AS | Auragata 3, 6600 Sunndalsøra | (+47) 71 68 99 82 - 90 52 05 21 | anne@suns.no | www.suns.no

 

Flere artikler