Veien fra Steinbrua til Stortæla er oppgradert

Stor takk til fa. Bredesen som har tatt etterarbeidet etter strømprosjektet sist høst. Veien er så fin som den aldri har vært, men det er et MEN.....

Vinteren kom tidlig sist høst.  Allerede 26. sepbember kom den første snøen, og den forsvannt ikke helt før vinteren satte inn for fullt.

Dette medførte at det vart en del ekstra utfordringer i forbindelse med framføring av strøm til hyttene.  

På strekningen Steinbrua  - Stortæla vart det en del arbeide som måtte utsettes til sommeren.  Etter en befaring og kartlegging av hva som måtte gjøres, har nå firma Bredesen gått over hele strekning og vi må vel trykt kunne si at veien sjelden har vært i bedre stand.

Men det er et MEN...  Vi har fått noen henvendelser om at farten på veien har økt.

Det er synd at det er en vei i dårlig forfatning, med spor og hull, som skal få billistene til å sette ned farten, og ikke tanken på at den også brukes av fotgjengere.

Veien er fortsatt like smal og uoversiktelig.  Den er mye brukt av turfolk med barnevogner, sykkel osv.

De aller fleste kjører forsiktig, men vi har en sterk anmodning til de av dere som liker å trø ekstra på gasspeddalen nå etter av veien er blitt oppgradert.

Ta hensyn til gående og sykklende - og ikke minst til møtende biler.

Veien er ingen fartsetappe. 

Den samme anmodningen vil vi komme med for hele strekningen fra Gjøra og opp i Grødalen.

Vis hensyn!! Ikke kjør fortere enn at du lett kan stoppe på den strekningen du har oversikt over - uten bråbremsing og nødmanøvringer. 

Flere artikler