STYREMØTE I GRØDALEN HYTTEEIERLAG

Sommeren 2010 er historie. Styret er klar for nye utfordringer, og kaller inn til styremøte tirsdag 19.10.2010 Referat fra møtet blir lagt ut på medlemssiden.

Flere artikler