DUGNAD I VANGLIA

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta på dugnad for å rydde skiløype opp(ned) Vanglia lørdag, den 16.10. Vi møtes ved setra på Vangan kl. 10.00

DUGNAD

PÅ RYDDING AV NY SKILØYPE OPP(NED) VANGLIA

DEN SOM HAR - TAR MED MOTORSAG OG RYDDEUTSTYR

VI MØTES VED SETRA PÅ VANGAN

LØRDAG, DEN 16.10 KL 10.00

Styret stiller med kaffe og noe å bite i, men matpakke og kopp kan likevel være greit  å ta med.

 

Det vil bli anledning til å kjøpe veden som blir ryddet bort. 

Dette etter nærmere avtale med grunneier.

 

VEL MØTT!

Styret

Flere artikler