Mulighet for å tegne aksjer i Sunndalsporten Eiendom AS til og med 15. oktober 2010.

Aksjekjøp:
Arbeidet med å bygge Sunndalsporten er i gang, og det er kommet inn nesten kr 300.000,- på ny aksjetegning i Sunndalsporten Eiendom AS. Vil du kjøpe aksjer, er det tegningsbrev i en plastlomme ute på veggen på Gjøra handel. Aksjebrev kan også skrives ut fra http://www.grodalen.no/ eller http://www.sunndalsporten.com/ . Prisen er som tidligere,  kr 5000,- pr. aksje.

Utfylte tegningsblanketter kan puttes i grønn postkasse på Gjøra handel, eller sendes til Anne Gulla Hagen, Sunndal Næringsselskap AS, Auragata 3, 6600 Sunndalsøra.

Det vil bli prioritert å få på plass drivstoffanlegg ved Sunndalsporten for aksjekapitalen som kommer inn ved siste tegningsrunde. Drivstoffanlegget er byggemeldt på samme tid som Sunndalsporten.

 

Gavefond:
Ellers er det mulig å gi bidrag til Sunndalsporten gavefond i sparebøssene som står på disken på Gjøra Handel. Pengene vil bli administrert av Prosjektgruppe Sunndalsporten, som er ei arbeidsgruppe under Gjøra Bygdeutvikling.

Du kan også betale ditt bidrag til gavefondet direkte inn på konto 4035.17.48232

 

Spor - Fylkesmagasinet for Møre og Romsdal nr. 4, 2010
I siste nummer av fylkesmagasinet "spor", som ligger i postkassene til alle husstander i Møre og Romsdal i disse dager, er det en reportasje fra Gjøra på s. 18 og 19.

"Gjøra gjer porten vid" gir god omtale av bygda vår på ulike områder.

 Det står blant annet:
"Bulyst i praksis

Frå fylkeshald er det klart at løyvinga på 600.000 kroner til Gjøra nyleg er alt anna enn tilfeldig.

- Skal små lokalsamfunn som Gjøra oppnå utvikling i form av nye bedrifter, fleire innbyggjarar og eit betre servicetilbod, må bygdefolket sjølv ta tak. Gjøra-samfunnet har gjennom fleire år vist mot, engasjement og handlekraft. Med ei slik dugnadsånd i botn, er vi sikre på at dei pengane fylkeskommunen investerer i prosjektet vil gje synlege resultat, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Det var full semje i Nærings- og miljøutvalet om å støtte "No ska vi gjæra Gjøra".

Flere artikler