VI ØNSKER OSS FLERE E-POSTADRESSER

For å få tilgang til medlemssiden må den enkelte medlem få tildelt et passord. Passordet ligger klart i medlemsregistret, men krever en e-postadresse for å kunne aktiviseres.

 

Medlemssiden er tilgjengelig bare for medlemmer i Grødalen hytteeierlag.

For å få tilgang til siden må hver enkelt ha en e-postadresse og et passord.

Passordet ligger klart i medlemsregistret. Vi trenger bare å få tilsendt en e-postadresse for at tilgangen kan bli aktivisert.

Til nå har vi tilsammen 70 e-postadresser registrert. Vi har imidlertid 190 medlemmer og ønsker oss derfor flere e-postadresser.

De av medlemmene våre som ikke har data og e-post, har kanskje et familiemedlem som kan hjelpe til med dette. En sønn el. datter kan gjerne på tilgang til medlemssiden på mor og fars vegne.

For hytteeierlaget er det viktig å få ut informasjon til våre medlemmer. Posten er selvfølgelig et alternativ, men et kostbart alternativ, som krever kopierings- og portoutgifter.

Vi vil jo så gjerne spare på utgiftene der vi kan. Så send oss e-postadresse, så lover vi å gi informasjon tilbake både med e-postmeldinger og tilgang med passord til hjemmesidens medlemsside.

HAR DERE SPØRSMÅL, ELLER TRENGER HJELP MED TILGANGEN SÅ TA KONTAKT!!!

Aud Lundli

mobil 90690019   aud.lundli@sunndals.net

Eller via e-post via nettsiden:  redaksjonen@grodalen.no

 

Flere artikler