Rydding av løypetrase fra Dalabrua til Vangshaugen

Tirsdag, 23.11.10 hadde deler av styret, sammen med Pål Svisdal, gjennomgang av vinterløypa fra Dalabrua mot Vangshaugen.

DET HAR I HØST VÆRT LAGT NED MYE ARBEIDE I Å RYDDE SKILØYPER I GRØDALEN 

Skogsryddinga i Vanglia sier vi oss nå ferdig med for denne sesongen.

Tirsdag 23.11.10 var turen kommet til ei synfaring av løypa Dalabrua - Vangshaugen.  Deler av løypa er nå så gjenngrodd at er det vanskelig å komme igjennom med skuter og "sporkalle".   Tillatelser fra grunneiere er innhentet, og ryddearbeide er allerede startet.

Det er Pål Svisdal som i mange år har kjørt på skispor.  Dette i samarbeide med Sunndal kommune og hytteeierlaget.  Hytteeierlaget fikk Pål med på en gjennomgang, og noen små justeringer av løypa vil bli gjort i de nærmeste dagene.

Vi har som mål å få ryddet ferdig, kanskje også få justert litt på de bløteste partiene, før vi kan lene oss tilbake og vente på at snøen skal komme. 

23.11.10

Aud Lundli   

Flere artikler