ÅRSMØTE 2011

Årsmøtet for året som er gått, blir avholdt i Sunndal Kulturhus tirsdag, den 15.3.2011 kl. 19.00

 

Følgende annonse blir satt inn i lokalavisene Aura Avis og Driva i uke 8.  I tillegg sender vi ut kunngjøringen via e-post til alle som har sendt oss e-postadressene sine. Andre utenbygdsboende får kunngjøringen pr. post

Årsmøte og medlemsmøte Grødalen hytteeierlag

 http://www.grodalen.no/  

Tirsdag, den 15. mars 2011 kl. 19.00 i Sunndal kulturhus, Støgu  

Årsmøte

Vanlige årsmøtesaker.  Orienteringer

Servering

Medlemsmøte:

Foredrag av arkeolog Jarle Stavik om fangst og bosetting i Grødalen og nærliggende fjellområder.

Saker til drøfting:

nstallasjonsmuligheter for TV,

Eventuelt  

Velkommen!

Styret

Flere artikler