KOK VATNET DU DRIKK

Dette er rådet alle hytteeiere har fått fra mattilsynet og smittevernlege. Oppfordringen går til både heim og hytte dersom vatnet ikke er rensa.

De fleste som har kommet heim fra påskefjellet har nok ikke unngått å oppleve mye lemen i fjellet. 

Vi har vært i kontakt med Sunndal kommune og Mattilsynet vedr. faren med drikke vann fra bekker og elver.

Mattilsynet og smittevernlege melder om flere tilfeller av harepest hos mennesker i distriktet.  Eneste forebyggende tiltak er å koke alt vannet vi drikker fra drikkekilder som ikke er rensa.

Vi har fått tilsendt informasjonsplakater fra Mattilsynet som vil bli satt opp flere plasser i Grødalen, og oppfordrer alle om å ta anbefalte forhåndsregler.

I en artikkel i VG dat 27.4.2011 kan vi lese at det ikke er bare vårt distrikt som er innvadert av lemen.  Professor i økologi ved Universitetet i Tromsø, Rolf Anker Ims, mener at det ligger til rette for et større lemenår enn på lenge.  Døde lemen kan infisere drikkevann og smitte både mennesker og dyr med såkalt lemenpest eller harepest.  Dette kan gi svært ubehagelig tarminfeksjon.

Vi tar utfordringen og trøster oss med at det lover bra for rypejakta.

Grøa, 27. april 2011.

Aud Lundli

Flere artikler