Vegen fra Steinbrua er åpen

Sist helg lå det enda igjen en del snø i vegen fra Steinbrua ved Vangshaugen. Ved hjelp av maskinelt utstyr er disse nå fjernet slik at det er mulig å komme fram med bil helt fram til Stortæla.

Vegen inn til Vangshaugen har lenge vært tørr og fin. 

På vegen videre fra Vangshaugen over Steinbrua til Stortæla har det til nå ekelte plasser ligget endel snø. 

I løpet av uke er disse partiene med snø blitt fjernet med maskinell hjelp, slik at vegen nå er kjørbar helt fram til Stortæla.    Enkelte plasser, spesielt bakken vest for Bjørbekksætra, vil vi sterkt anbefale å utøve stor varsomhet.  Her ligger det enda igjen noe snø i vegen, noe som gjør partiet sporete og bløtt. 

Bruk derfor denne vegstrekninga med stor varsomhet til vegen har fått tørket mere ut.

Grødalen, den 20. mai 2011

Aud Lundli

Flere artikler