ENDELIG - REGULERINGSPLANA FOR GRØDALEN ER VEDTATT!

Mange års ventetid er over. Nå er endelig den reviderte reguleringsplana for Grødalen vedtatt.

Kanskje har ordfører Ståle Refstie rett når han uttaler følgende til Aura Avis:

"REGULERINGSPLANA FOR GRØDALEN MÅ HA SATT NORGESREKORD I MERKNADER". 

Enda har vi ikke fått oss forelagt detaljene i den reviderte reguleringsplana, men siden vi vet at mange nå går og venter spent, nøyer vi oss inntil videre med å referere nyheten fra Aura Avis torsdag 26.5.11.

I grove trekk går vedtaket ut på at det nå er åpnet for 138 nye tomter i Grødalen, i tillegg til de fra før 50 tomtene som enda ikke er bebygd.  Nå blir det opp til grunneierne å regulere tempoet og omfanget av utbyggingen.

Dagens grense på hytter inkl. uthus og overbygd terasse på 80 kvadratmeter, er  utvidet til 100 kvadratmeter.  Det blir opp til bygningsmyndighetene i kommunen å vurdere hvor det skal bli gitt tillatelse til maksimal størrelse, der hensyn til terrenget og tomtas beliggenhet vil være avgjørende.

Stig Rune Andreassen (Frp) sitt tilleggsforslag om at funksjonshemmede skal gis rett til transport på bestemte gangveier, vart også enstemmig vedtatt.

Vi vil, så snart den foreligger, legge ut reguleringsplana i sin detaljerte helhet.

Grøa, den 26.mai 2011

Aud Lundli

Flere artikler