Vinterdieselen er kommet på tankene i Sunndalsporten

Redaksjonen har fått tilsendt siste nytt vedr. bensin- og dieselanlegget ved Sunndalsporten. Vi bringer det så gjerne videre til våre nettlesere.


SUNNDALSPORTEN DRIVSTOFF - NÅ MED VINTERDIESEL PÅ
TANKENE!

Fyll tanken hos Sunndalsporten Drivstoff, og vær godt forberedt
på vinteren!

Salgstall pr. 6. november 2011

Etter åpningen med fagre ord og festivitas har vi nå en måneds drift bak oss.                                    Til sammen er det solgt ca 21.500 liter. Dette ligger tett opp mot prognose. Det er vi
tilfreds med, ut fra at vi fremdeles ikke har ordentlig skilt med priser.

Skilting og overbygg

I dag er stasjonen for anonym. Vi jobber med å få opp en lysmast som kan informere om at det faktisk
er drivstoff å få kjøpt på Gjøra, og prisen. Vi er i forhandlinger mht. kjøp av brukt mast. I tillegg jobbes det med et overbygg til pumpene. Det vil gi bedre lys og hindre at anlegget snør ned om vinteren.  

Utbedring av pumpe for blank diesel

Vi hadde problemer med blank diesel en periode. Feilen er utbedret av vår installatør for vel en uke
siden. Vi har notert oss de vi vet om som opplevde at det kom luft før det kom diesel. De vil bli kontaktet for å få ordnet opp! De som opplevde dette, og som ikke har varslet oss, kan ta kontakt.    Se nedenfor.

Vinterdiesel på tankene.

Til første helga i november fikk vi fylt opp med vinterdiesel. Det betyr at vi har diesel som matcher
minus 32 oC. Dette er diesel som har langt lavere innhold av voks enn diesel som selges i sommerhalvåret.

Takk til dere som allerede fyller hos oss, og velkommen til dere andre!


For Sunndalsporten
Drivstoff

Asbjørn Gravem - tlf.
976 83 349

og

Gunnar Edvin Nisja -
tlf. 913 74 194

Flere artikler