Vegen fra Gjøra til Hafsåsen - Grødalen er nattestengt

På grunn av fare for ras på strekningen mellom Gjøra og Hafsåsen, blir vegen nattestengt mellom kl. 20.00 - kl. 08.00 neste dag. Stengningen gjelder hver dag inntil videre. Oppdattering også på tekstv NRK.

Flere artikler