Vegstrekninga Gjøra - Hafsåsen er igjen åpen for trafikk hele døgnet

Vi har nå fått innformasjon om at arbeidet med den rasutsatte strekninga mellom Gjøra og Hafsåsen nå er avsluttet. Strekninganå er åpen for trafikk hele døgnet fra og med idag 22.02.2012.

Flere artikler