Vinterløype i Grødalen.

Styret i hytteeierlaget har avgitt sin høringsuttalelse til Sunndal kommune sin Plan for idrett og friluftsliv 2011 til 2016. Uttalelsen er en oppfølging av medlemmenes ønske slik den kom fram under siste årsmøte. I Aura avis den 10.9 2012 blir det gjort nærmere rede for styrets uttalelse.

Flere artikler