Ny parkeringsplass ved Tøftvangbrua

Arbeidet er i gang.


I dag (19.9) startet arbeidet med ny parkeringsplass. Plassen vil trolig stå ferdig i løpet av neste
uke. Eivind Jenstad står ansvarlig for opparbeidelsen.

Arbeidet med ny parkeringsplass er et samarbeid mellom de 35 hytteeierne i Tøftvangområdet og Sunndal kommune. Grødalen hytteeierlag har bistått med råd og veiledning underveis i planleggings- og prosjekteringsfasen.

Brua over Grødøla vil også etter hvert bli utvidet og renovert.

Bygge- og anleggsvirksomheten i området er forøvrig stor. Ikke mindre enn 3 maskinentreprenører er i
virksomhet med tomtegraving, planering, grøfting og veibygging.

Vi må nok leve med en del midlertidige sår i terrenget, men det må som kjent knuses noen egg for å lage omelett. Det vil ganske sikkert bli ryddet opp igjen etter avsluttet arbeid, og med den igjengroingstakten vi er vitne til, så vil såra snart være grodd.

Peder Magne Solheim

PS Det er fortsatt ca 15 ledige og innregulerte hyttetomter i Tøftvangområdet, så løp og kjøp!!


Flere artikler