Tøftvangen parkering

Ferdigbefaring på parkeringsplassen 1.10.


Parkeringsplassen ved Tøftvangbrua er nå klar til bruk.


En stor takk til:

  • Anders Lillebråten, som på vegne  av hytteeierne i Tøftvangområdet har stått som hovedansvarlig for  arbeidet. Anders har gjort en formidabel jobb!!


  • Entreprenør Eivind Jenstad, for raskt og godt utført arbeid


  • Eilif Lervik og Øyvind Gjøvik fra Sunndal kommune, for velvilje og utmerket samarbeid


  • Grunneier Ivar Gravem, som generøst har stilt tomtegrunn gratis til disposisjon


Peder Magne SolheimFlere artikler