Hytterenovasjon i Grødalen

2. påskedag 2013

Bildet viser med all mulig tydelighet at renovasjonsordningen ikke fungerer optimalt. Styret i hytteeierlaget har tatt opp saken med Sunndal kommune.

Teknisk sjef Eilif Lervik er en handlingens mann, og svarer slik i en epost:

Det er vanskelig for oss å være uenig i dine innvendinger her, og vi må bare beklage at det ble som det ble denne første påsken med hytterenovasjon. Vi har likevel oppfattet det slik at det ikke ble de helt dramatiske konsekvensene......

Dette skal evalueres, og foreløpig har vi slik vurdering :

1) Containerne bør være tomme når palmehelga starter.
2) For påsken bør det nok være utplassert 2 stk. containere på plassene, slik at kapasiteten i påska er stor nok. For vi anser tømming - spesielt ved Vangshaugen - som urealistisk i selve påsken, både mht trafikk, innparkering, og evt. værforhold.
3) Plassering på plassene må vurderes nærmere i forhold til parkeringsbehovet.
4) For øvrig om tømmefrekvenser i andre deler av året, så blir dette å tilpasse etterhvert som vi får erfaringer med dette.

Håper dette er tilstrekkelig informasjon så langt.

Dette til orientering.

 

Peder Magne Solheim

Flere artikler