Nok en ny vår i emning i Svøudala

Musøru på bjørkjen og kvitsømmer på bakko.

"Skal hilse fra fjellet
jeg kommer med bud;
det lyste så herlig der inne" (Jon Østeng Hov)


Bjørkja sprett og kvitsømra e komme. Sol og blå hemmel. Det e vår i Svøudala (Grødala).
Snøfritt og tårt langs sti`s på østsian tå Ørsøndbekkja frå Tøftvanja og oppå Mekkeltjenna.
Far ette jarv.
Velkomn te fjills.

Tøftvangen søndag 26. mai 2013
Peder Magne Solheim

Flere artikler