Vinterløype i Grødalen

Møte med ordfører og rådmann

Representanter fra hytteeierlaget og grunneierlaget hadde møte med ordfører og rådmann torsdag 3. april. Møtet kom i stand på initiativ fra hytteeierlaget, og hadde som målsetting å få Sunndal kommune til å innta en mer aktiv rolle i det videre arbeid med ny vinterløype i Grødalen.

Både ordfører og rådmann viste stor velvilje og forståelse for saken. Hytteeierlaget vil så snart som råd utarbeide en nærmere prosjektplan som kommunen kan benytte som grunnlag for sitt videre arbeid med saken.

Det vises forøvrig til utlagt  sak til årsmøtet i hytteeierlaget på medlemssiden på grodalen.no

Peder Magne Solheim

Flere artikler