Gapahuker - status

1. juli

Da er reisverket på plass for begge gapahukene. Alt er klart for montering av borkledning og takarbeid (legging av tro, underlagspapp, grunnmursplast og jord). Deretter må byggverkene beises, og det må lages benker og bålgrop. Gapahukene må planeres med grus innvendig. Videre står det igjen en del rydding og tynning av skog og pisk foran hukene. Sommeradkomsten til gapahuken ved Stortæla bør også utbedres.

Som dere ser, så er mye allerede gjort, men mye står også igjen.

De byggeansvarlige pensjonistene tar "avspassering" i juli. Det vil bli arrangert dugnader i begynnelsen av august. Nærmere informasjon vil bli gitt på grodalen.no.

Peder Magne Solheim

Flere artikler