Dugnader nok en gang

9., 10. og 16. august 2014

Det vises til artikkel i Aura Avis torsdag 7. august.

Etter 3 hektiske dugnadsdager er begge gapahukene på det nærmeste ferdig og klar for å ta imot "gjester". Rydding av skog og kratt, kapping og saging av ved, oppsetting av utvendig panel, takarbeid, beising og finpussing "utendørs" ble utført med liv og lyst.

Bardunering av gapahuken ved Tøftvangen, oppsetting av benker, bygging av bålgrop, gjødsling og innsåing og innvendig beising gjenstår. Arbeidet vil trolig bli utført neste uke (uke 34).

En stor takk til  Per Brøste, Anders Brøste, Rolf Bjørbekk, Jon Lundli. Liv Brøste, Martin Brøste, Øystein Sandbukt, Hilde Andersen, Egil Rød, Leif Bjørbekk, Marie Bjørbekk, Geir Egil Hagen, Peder Hagen, Per Helge Malvik, Anne-Bente Skare Malvik, Svein Iversen, Aud Lundli, Jorunn Solheim, Maja Hansen, Alf Einar Gravem, Martin Risnes, Tore Engen og Gudrun Evjenth !!!

Peder Magne Solheim

 

Flere artikler