Plassering ny bredbåndsantenne

Sucom jobber med å etablere et nytt bredbåndspunkt som skal gi bedre dekning for hyttene fra Vangshaugen til Stortela. Punktet er tenkt i området ovenfor Finnkjærringtolla.

Sucom jobber med å etablere et nytt bredbåndspunkt som skal gi bedre dekning for hyttene fra Vangshaugen til Stortela. Punktet er tenkt i området ovenfor Finnkjærringtolla.

Flere artikler