Dugnad lørdag 1. november - skogrydding

Kommende vinter skal det kjøres opp løype med tråkkemaskin. I den forbindelse må det ryddes skog i løypetraseen.

 

Løypa skal gå fra Steinbrua til Gjerdevangen og fra Steinbrua til Stortela. Det er dermed på disse strekningene at skog må ryddes.

Møt opp ved Steinbrua kl. 10.00, med motorisert utstyr. Tore Engen leder dugnaden.

 

For styret:

Hilde Andersen

 
 

Flere artikler