Nytt strømprosjekt i Grødalen - frist for bestilling

Sunndal Energi planlegger nytt strømprosjekt i Grødalen i 2015.

Ved nok bestillinger vil Sunndal Energi bygge ut til Stortela, samt tilby gunstig etablering til eksisterende hytter som ligger i området Urdabekken til starten på Stortela.

Frist for bestilling er satt til 15.mai 2015. Bestillinger gjøres direkte til Sunndal Energi:
Tlf.:     71 68 95 50.
Epost:  firmapost@sunndalenergi.no

Se vedlagte tilbud, eller ta kontakt med Sunndal Energi for mer informasjon.

Eget tilbud er sendt direkte til hytteeierne på Stortela.

Flere artikler