Satser for bruk av veien fra Steinbrua til Stortela

Fri ferdsel av veien fra Steinbrua til Stortela er opphørt, jfr. vedtak på årsmøtet 14.04.15.

Brukerne av veien må fra nå av betale etter følgende satser: 200 kr for hele sesongen, 20 kr per tur. Det blir innkalt til stiftelsesmøte i veilaget etter sommerferien.

 

Hilde Andersen
sekretær

 

Flere artikler