Reguleringsplan for Grødalen.

Mindre forskyvinger av byggeområder, frist for innspill 1. oktober 2016.

Byggeområdene på reguleringsplana (de gule områdene på plana) er juridisk bindende for plassering av hytter, tilbygg, anneks og oppmåling av ny hyttetomt.

Mange har ikke vært klar over dette. Hytteierne i Grødalen gis derfor anledning til å komme med tilbakemelding på detaljert plassering av byggeområdet (gult område på plankartet). Den som ønsker å forskyve byggeområdet rundt sin hytte må komme med merknad om dette til kommunen innen 1. oktober 2016. Se vedlagte dokument for mer informasjon.

Flere artikler