Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 er berammet til tirsdag 19. mars kl. 18.00 i Støgu i Sunndal kulturhus.

Årsmøte 2019 er berammet til tirsdag 19. mars kl. 18.00 i Støgu i Sunndal kulturhus.

I etterkant av årsmøtet blir det medlemsmøte med aktuelle saker.

Innkalling og saksdokumenter er lagt ut på medlemssidene

 

Flere artikler