Jakt og fiske

FISKEREGLER 

 1. Fiske er tillatt hele året
 2. Løysing av fiskekort gjev rett til fiske med stang, handsnøre og oter.
 3. I tillegg kan det fiskast med garn i Dalavatnet i Nedre Grødal mot løysing av sesongkort for dette/alle områder. I vatna i dalbotnen i Øvre Grødal er fiske med garn tillatt etter 1. august mot løysing av garnkort. (Inntil 4 garn/kort)
 4. Alle garn skal merkes med eierens navn eller initialer.
 5. Fiske i samsvar med punkt 2 er gratis for personer under 16 år.
 6. I tillegg gjeld generelle regler i lov om lakse- og innlandsfiske av 1.juli 2003.
 7. Fiske med levende agn er forbudt!


JAKTTIDER SMÅVILTJAKT
 

Jakttid i snaufjellet:            10.09. - 23.12.

Jakttid under tregrensa:       01.10. - 23.12.


Storfugl og orrfugl er fredet. Jakt med hund er ikke tillatt.

Korttyper og priser

Fiske

Jakt

Døgnkort (1 døgn)

Kr  75,-

-

2-døgnskort (2 påfølgende dager)

-

Kr 200,-

Ukekort

Kr 200,-

 

Sesongkort 1 område

Kr 300,-

Kr 400,-

Sesongkkort alle områder

Kr 400,-

Kr 700,-

Garnkort Øvre Grødal (4 garn)

Kr 200,-

 

 

OMRÅDER:

 1. Trollheimen
 2. Svarthaugen
 3. Geitådalen
 4. Grøvudalen
 5. Grødalen

KORTSALGSSTEDER:

- G-Sport Sunndal, Sunndalsøra
- Sunndal Sport AS, Sunndalsøra
- Turistinformasjonen, Sunndalsøra
- Esso Servicesenter, Sunndalsøra
- Joker Sunndalsporten
- KNT - Vangshaugen Fjellstue, Grødlen