GOD PÅSKE

VI ØNSKER ALLE EI RIKTIG FIN, OG IKKE MINST, TRYGG PÅSKE. Skredfaren er ekstrem stor i år. Vi kan forvente at skred løsner der det aldri har gått skred tidligere.

Mange hytteeiere har allerede etablert seg i påskefjellet, og flere kommer nok etter hvert. 

Røde Kors har innstallert seg på Røde Korshytta i Grødalen - like ved parkeringsplassen ved Vangshaugen.

Vi stiller oss bak advaselen de kommer med i forhold til skredfaren. Den er i år ekstrem stor over hele landet - også i Grødalen.

De fleste av oss vet kanskje hvor det vanligvis kan gå skred.  Det som denne vinteren har vist hittil, er at skred kommer der det tidligere ikke har vært regnet som skredfarlig område.

Vi henstiller alle på det sterkeste å ta skredfaren på alvor.

Unngå hellinger over 30 grader. 

Husk at det ofte er skigåere som i mange tilfeller utløser skred.

Ta kontakt med Røde Kors.  De kan gi mere utfyllende informasjon om skredfaren.

Røde Kors sine telefonnr. ligger på hjemmesiden vår.  Vi anbefaler å legge de inn på mobiltelefonen for raskere å få tilkalt hjelp, om det er nødvendig.

Husk at Grødalen har mange fine turmuligheter som er fri for rasfare.  Gå ut og nyt!

Uansett vær:

VI ØNSKER ALLE EI RIKTIG GOD PÅSKE.

 

Flere artikler