Rolig og fin påske i Grødalen

Påsken er over for i år. Røde Kors som har fulgt påsketrafikken på nært hold melder om en rolig start i påsketrafikken, og at påsken har gått uten dramatikk og skader.

Om det var alle advarslene om stor rasfare som var årsaken vites ikke, men optertiv leder i Røde Kors Sunndal kan fortelle at påsken har gått uten noen form for dramatikk og skader.

Påsken startet med en rolig tilstrømming av folk og biler fram til onsdag. Fra onsdag økte tilstrømningen med påskeutfart som det normalt er i Grødalen. Røde Kors har brukt det meste av tiden i Grødalen til transportoppdrag på bestilling. Fine føreforhold, tildels skareføre,  gjorde transportoppdragene enkle å utføre. 

Ingen redningsaksjoner vart iverksatt, bare et par syketransporter som forløp uten dramatikk.

Fortsatt er det fine forhold i fjellet.  Målestaven på "myra" viste 1,10 m 2. påskedag, og med nattefrost i fjellet vil nok skiføret holde seg en god stund framover.   Så det er ingen grunn til å legge skiene på hylla. Det kan bli mange fine vårturer på ski framover.

Flere artikler