STYREMØTE

Styremøte i Grødalen hytteeierforening Tirsdag 11.5 kl. 17.30

Årets første styremøte er berammet til tirsdag 11. mai kl. 17.30

Saksliste:

1. Reguleringsplan - Status.

2. TV-forhold rundt Dalabrua - hva kan vi bidra med.

3. Hjemmeside, sammensetning av redaksjonskomitè.

4. Løypekjøring, hvordan kan dette løses.

5. Rydding - nedkjøring Vanglia.

6. Økonomi, medlemsantall - status.

7. Videreføring av strøm til Hafsåshjellan og Stortæla. Kostnad - framdrift.

8 Eventuelt 

Vi kommer fortsatt til å legge ut orientering om styremøte, men saksliste og møtereferat vil i ettertid bli lagt ut på medlemssiden.       

Flere artikler